1. Tạ tay đơn KINGBOX 12.5kg thép bọc cao su vát cạnh cao cấp chính hãng

  875.000₫

  1. Thông tin Tạ tay đơn KINGBOX gang bọc cao su vát cạnh Chất liệu: thép bọc cao su Chất liệu tay cầm : Thép đặc mạ inox Màu...Xem thêm

 2. Tạ tay đơn KINGBOX 10kg thép bọc cao su vát cạnh cao cấp chính hãng

  700.000₫

  1. Thông tin Tạ tay đơn KINGBOX gang bọc cao su vát cạnh Chất liệu: thép bọc cao su Chất liệu tay cầm : Thép đặc mạ inox Màu...Xem thêm

 3. Tạ tay đơn KINGBOX 7.5kg thép bọc cao su vát cạnh cao cấp chính hãng

  525.000₫

  1. Thông tin Tạ tay đơn KINGBOX gang bọc cao su vát cạnh Chất liệu: thép bọc cao su Chất liệu tay cầm : Thép đặc mạ inox Màu...Xem thêm

 4. Tạ tay đơn KINGBOX 5kg thép bọc cao su vát cạnh cao cấp chính hãng

  350.000₫

  1. Thông tin Tạ tay đơn KINGBOX gang bọc cao su vát cạnh Chất liệu: thép bọc cao su Chất liệu tay cầm : Thép đặc mạ inox Màu...Xem thêm

 5. Tạ tay đơn KINGBOX 2.5kg thép bọc cao su vát cạnh cao cấp chính hãng

  175.000₫

  1. Thông tin Tạ tay đơn KINGBOX gang bọc cao su vát cạnh Chất liệu: thép bọc cao su Chất liệu tay cầm : Thép đặc mạ inox Màu...Xem thêm

 6. Tạ tay đơn KINGBOX thép bọc cao su vát cạnh cao cấp chính hãng

  175.000₫

  1. Thông tin Tạ tay đơn KINGBOX gang bọc cao su vát cạnh Chất liệu: thép bọc cao su Chất liệu tay cầm : Thép đặc mạ inox Màu...Xem thêm

 7. Tạ tay đơn thép bọc cao su 22.5kg Kingbox

  1.463.000₫

  1. Thông tin sản phẩm Tạ tay đơn Gang bọc cao su Kingbox Chất liệu: Gang bọc cao su Chất liệu tay cầm : Thép mạ kẽm Màu...Xem thêm

 8. Tạ tay đơn thép bọc cao su 20kg Kingbox

  1.300.000₫

  1. Thông tin sản phẩm Tạ tay đơn Gang bọc cao su Kingbox Chất liệu: Gang bọc cao su Chất liệu tay cầm : Thép mạ kẽm Màu...Xem thêm

 9. Tạ tay đơn thép bọc cao su 17,5kg Kingbox

  1.138.000₫

  1. Thông tin sản phẩm Tạ tay đơn Gang bọc cao su Kingbox Chất liệu: Gang bọc cao su Chất liệu tay cầm : Thép mạ kẽm Màu...Xem thêm

 10. Tạ tay đơn thép bọc cao su 15kg Kingbox

  975.000₫

  1. Thông tin sản phẩm Tạ tay đơn Gang bọc cao su Kingbox Chất liệu: Gang bọc cao su Chất liệu tay cầm : Thép mạ kẽm Màu...Xem thêm

 11. Tạ tay đơn thép bọc cao su 12.5kg Kingbox

  813.000₫

  1. Thông tin sản phẩm Tạ tay đơn Gang bọc cao su Kingbox Chất liệu: Gang bọc cao su Chất liệu tay cầm : Thép mạ kẽm Màu...Xem thêm

 12. Tạ tay đơn thép bọc cao su 10kg Kingbox

  650.000₫

  1. Thông tin sản phẩm Tạ tay đơn Gang bọc cao su Kingbox Chất liệu: Gang bọc cao su Chất liệu tay cầm : Thép mạ kẽm Màu...Xem thêm

 13. Tạ tay đơn thép bọc cao su 7.5kg Kingbox

  488.000₫

  1. Thông tin sản phẩm Tạ tay đơn Gang bọc cao su Kingbox Chất liệu: Gang bọc cao su Chất liệu tay cầm : Thép mạ kẽm Màu...Xem thêm

 14. Tạ tay đơn thép bọc cao su 5kg Kingbox

  325.000₫

  1. Thông tin sản phẩm Tạ tay đơn Gang bọc cao su Kingbox Chất liệu: Gang bọc cao su Chất liệu tay cầm : Thép mạ kẽm Màu...Xem thêm

 15. Tạ tay đơn thép bọc cao su 2.5kg Kingbox

  163.000₫

  1. Thông tin sản phẩm Tạ tay đơn Gang bọc cao su Kingbox Chất liệu: Gang bọc cao su Chất liệu tay cầm : Thép mạ kẽm Màu...Xem thêm

 16. Tạ tay đơn Gang bọc cao su Kingbox

  163.000₫

  1. Thông tin sản phẩm Tạ tay đơn Gang bọc cao su Kingbox Chất liệu: Gang bọc cao su Chất liệu tay cầm : Thép mạ kẽm Màu...Xem thêm

 17. Bánh tạ đĩa chất liệu thép 20kg bọc cao su phi 50mm Kingbox-D

  1.100.000₫

  1. Thông tin sản phẩm KB-D Chất liệu: Gang bọc cao su Màu sắc : Đen đỏ Đường kính lỗ tạ : 50mm Ưu điểm : Bền bỉ, bảo...Xem thêm

 18. Bánh tạ đĩa chất liệu thép 15kg bọc cao su phi 50mm Kingbox-D

  825.000₫

  1. Thông tin sản phẩm KB-D Chất liệu: Gang bọc cao su Màu sắc : Đen đỏ Đường kính lỗ tạ : 50mm Ưu điểm : Bền bỉ, bảo...Xem thêm

 19. Bánh tạ đĩa chất liệu thép 10kg bọc cao su phi 50mm Kingbox-D

  550.000₫

  1. Thông tin sản phẩm KB-D Chất liệu: Gang bọc cao su Màu sắc : Đen đỏ Đường kính lỗ tạ : 50mm Ưu điểm : Bền bỉ, bảo...Xem thêm

 20. Bánh tạ đĩa chất liệu thép 5kg bọc cao su phi 50mm Kingbox-D

  275.000₫

  1. Thông tin sản phẩm KB-D Chất liệu: Gang bọc cao su Màu sắc : Đen đỏ Đường kính lỗ tạ : 50mm Ưu điểm : Bền bỉ, bảo...Xem thêm

 21. Bánh tạ đĩa chất liệu thép 2,5kg bọc cao su phi 50mm Kingbox-D

  138.000₫

  1. Thông tin sản phẩm KB-D Chất liệu: Gang bọc cao su Màu sắc : Đen đỏ Đường kính lỗ tạ : 50mm Ưu điểm : Bền bỉ, bảo...Xem thêm

 22. Bánh tạ đĩa chất liệu gang, bọc cao su phi 50mm Kingbox-D

  138.000₫

  1. Thông tin sản phẩm KB-D Chất liệu: Gang bọc cao su Màu sắc : Đen đỏ Đường kính lỗ tạ : 50mm Ưu điểm : Bền bỉ, bảo...Xem thêm

 23. Tạ tay lục giác 12.5kg cao cu cao cấp QT02

  750.000₫

  1.Thông tin cơ bản: Tạ tay cao su lục giác cao su QT-02 Đây là mẫu tạ tay bọc cao su cao cấp, thương hiệu nổi tiếng,...Xem thêm

 24. Tạ tay lục giác 10kg cao cu cao cấp QT02

  600.000₫

  1.Thông tin cơ bản: Tạ tay cao su lục giác cao su QT-02 Đây là mẫu tạ tay bọc cao su cao cấp, thương hiệu nổi tiếng,...Xem thêm

 • 0988.52.93.93